Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

I. Mục đích và phạm vi thu thập 

Tại Cộng đồng Thích Đà Lạt nói chung và trang website www.thichdalat.vn nói riêng chúng tôi cam kết tuân thủ việc bảo vệ quyền riêng tư, bảo mật thông tin cá nhân mà thành viên đã cung cấp. Thông tin chủ yếu www.thichdalat.vn thu thập bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ người dùng thành viên.

Cộng Đồng Thích Đà Lạt cam kết rằng những thông tin này sẽ được chúng tôi nỗ lực để bảo mật. www.thichdalat.vn đảm bảo sẽ sử dụng thông tin của thành viên một cách hợp lý, có cân nhắc để không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ và đem lại cho thành viên những thông tin du lịch Đà Lạt chính xác và cập nhật nhất

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho ban quản trị website www.thichdalat.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

II. Phạm vi sử dụng thông tin

Cộng Đồng Thích Đà Lạt sử dụng dịch vụ sử dụng thông tin mà thành viên cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ, ưu đãi, giảm giá đến với thành viên
 • Giao hóa đơn, thông tin và hợp đồng theo địa chỉ mà thành viên cung cấp
 • Gửi mail tiếp thị, khuyến mãi ưu đãi từ phía chúng tôi và các đối tác của Thích Đà Lạt
 • Gửi thông báo về các hoạt động trao đổi của website www.thichdalat.vn đến với thành viên
 • Liên lạc để giải quyết các vấn đề trường hợp đặt biệt
 • Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng
 • Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân thành viên

Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với ai?

Chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin của bạn trong nội bộ của doanh nhiệp của mình, nhưng chỉ cho những người cần đến thông tin để hỗ trợ, cung cấp thêm dịch vụ hoặc để giải quyết các thắc mắc của thành viên.

Chúng tôi cũng sẽ tiết lộ thông tin của bạn cho các tổ chức sau, chỉ trong phạm vi cần thiết cung cấp dịch vụ của chúng tôi:

 • Tổng công ty trực thuộc của www.thichdalat.vn Công ty TNHH HoangLee
 • Đối tác kinh doanh: Đối tác là người mà chúng tôi hợp tác để cung cấp cho bạn Dịch vụ mà bạn đã yêu cầu hoặc mua. Ví dụ, chúng tôi có thể làm việc với ngân hàng để bạn có thể sử dụng một trong các Dịch vụ của chúng tôi để thực hiện thanh toán nhanh hơn và hiệu quả hơn. Những đối tác kinh doanh này kiểm soát và quản lý thông tin cá nhân của bạn.
 • Các bên khác khi do pháp luật quy định hoặc cần thiết để bảo vệ dịch vụ của chúng tôi: Ví dụ, có thể cần thiết phải tiết lộ thông tin của bạn theo luật, quy trình pháp lý hoặc án lệnh của tòa án từ các cơ quan chính phủ. Họ cũng có thể tìm kiếm thông tin của bạn từ chúng tôi cho các mục đích thực thi pháp luật, an ninh quốc gia, chống khủng bố hoặc các vấn đề khác có liên quan đến an ninh công cộng.
 • Các Bên khác có liên quan đến giao dịch của Công ty: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho một bên thứ ba như là một phần của việc sáp nhập hoặc chuyển nhượng, mua lại hoặc bán hoặc trong trường hợp phá sản.
 • Các bên khác được bạn đồng ý hoặc theo chỉ dẫn của bạn: Ngoài nội dung công khai được quy định trong Chính sách bảo mật này, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn với các bên thứ ba khi bạn đồng ý riêng hoặc yêu cầu việc chia sẻ đó.

III. Thời gian lưu trữ thông tin

Dự liệu người dùng trên website của www.thichdalat.vn sẽ được lưu trữ 2 nằm hoặc khi bên phía người dùng có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự người đăng nhập thực hiện hủy bỏ.

Trong trường hợp người dùng muốn xóa toàn bộ dữ liệu và thông tin về tài khoản của người dùng liên hệ địa chỉ ở mục IV

IV. Địa chỉ đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

Cộng Đồng Thích Đà Lạt – Công Ty TNHH HoangLee

V. Phương tiện và công cụ để thành viên tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu quản trị viên của www.thichdalat.vn thực hiện việc này
Thành viên có trách nhiệm thường xuyên cập nhật giữ liệu về thông tin cá nhân bảo đảm chính xác, kịp thời.
Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử www.thichdalat.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này,www.thichdalat.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.
Email: info.thichdalat@gmail.com hoặc liên hệ với chúng tôi

VI. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

– Thông tin cá nhân của thành viên trên www.thichdalat.vn được www.thichdalat.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của www.thichdalat.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, www.thichdalat.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

– Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của www.thichdalat.vn.

– Ban quản lý www.thichdalat.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, số tài khoản, …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý www.thichdalat.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả các thông tin thành viên cung cấp ban đầu là không chính xác.